Σποροπαραγωγή

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

Τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου σπόρων εφοδιασμένα με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό είναι προσαρμοσμένα για να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια είναι:
> Μέτρηση PH
> Έλεγχος καθαρότητας σπόρων
> Μετρήσεις ειδικού βάρους και μηχανικών βλαβών
> Θερμό test βλαστικότητας
> Ψυχρό test βλαστικότητας
> Μέτρηση ελεύθερων λιπαρών οξέων
> Test τετραζολίου
> Μέτρηση του ποσοστού επικάλυψης των επενδυμένων σπόρων με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα
> Έλεγχοι ανίχνευσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs).

Επιπρόσθετα, στα εργαστήρια μας πραγματοποιούνται οι παρακάτω χημικές αναλύσεις που αφορούν το τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:
> Ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις
> Αναλύσεις φυσικοχημικών ιδιοτήτων
> Ποιοτικός έλεγχος υλικών συσκευασίας

 

Εργαστήρια

Έρευνα, δημιουργία, βελτίωση, διατήρηση

Τράπεζα γενετικού υλικού