Σποροπαραγωγή

 

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καθαρότητα και ποιότητα του σπόρου τής κάθε ποικιλίας που παράγεται, η εταιρεία, βασιζόμενη στο άριστα καταρτισμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο επιστημονικό προσωπικό, εφαρμόζει επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές ώστε να εξασφαλίζεται ένα ποιοτικό και πιστοποιημένο τελικό προϊόν.

Απαραίτητες και βασικές προϋπόθέσεις της εργασίας- η οποία στοχεύει σε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές - είναι:
> Επιλεγμένοι αγροί
> Επιλεγμένοι καλλιεργητές (εκπαιδευμένοι, έμπειροι στο αντικείμενο, υπεύθυνοι κ.λ.π)
> Επιλογή περιοχών με τις κατάλληλες εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες.
> Αυστηρή επιλογή του χρησιμοποιούμενου γενετικού υλικού.
> Λεπτομερείς έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την σπορά μέχρι την παραλαβή του σπόρου στους αποθηκευτικούς χώρους, παρουσία των υπεύθυνων γεωπόνων, ώστε να εξασφαλίζεται ο ποιοτικός σπόρος.
> Ενδελεχής ποιοτικός και γενετικός έλεγχος.

 

Εργαστήρια

Έρευνα, δημιουργία, βελτίωση, διατήρηση

Τράπεζα γενετικού υλικού