Ταυτότητα

 

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Η AGRISCIENCE LABORATORIES γεννήθηκε χάρη στην έντονη ανησυχία μιας ομάδας επιστημόνων και επιχειρηματιών για το μέλλον της Ελληνικής σποροπαραγωγής. Η φιλοσοφία της AGRISCIENCE LABORATORIES είναι στηριγμένη στην ομαδικότητα, τη γνώση, την εμπειρία και τις αξίες, τόσο του επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού που την απαρτίζει όσο και του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού των μεγαλύτερων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας, με τα οποία συνεργάζεται σε σταθερή βάση. Η συνεργασία εποπτεύεται από Ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα και κέντρα ποιοτικών ελέγχων και πιστοποίησης.

Η AGRISCIENCE LABORATORIES με οδηγό την καινοτόμο φιλοσοφία της, δημιούργησε τράπεζα γενετικού υλικού για την διατήρηση ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, προκειμένου να συνδράμει στην διάσωση και διάδοση πολλαπλασιαστικού υλικού που απειλείται με αφανισμό.

Κύρια αποστολή της AGRISCIENCE LABORATORIES είναι η επιτυχής προώθηση στην καλλιέργεια ποικιλιών προσαρμοσμένων στις εδαφο-κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, στις συνήθεις γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζει ο παραγωγός, στις απαιτήσεις της αγοράς, πιστοποιημένες βάσει της νομοθεσίας με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.

Το γενετικό υλικό πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος ώστε να παράγεται πιστοποιημένο τελικό προιόν. Η AGRISCIENCE LABORATORIES για τον σκοπό αυτό, λειτουργεί εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου σπόρων καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες μετρήσεις- αναλύσεις από τον αγρό μέχρι το τελικό προϊόν.

Συνοψίζοντας, αποστολή της AGRISCIENCE LABORATORIES είναι να παρέχει στον καλλιεργητή παραγωγό πιστοποιημένες και αποδοτικές ποικιλίες, με οικονομικό όφελος για όλη την εμπλεκόμενη παραγωγική αλυσίδα, διατηρώντας παράλληλα αδιαπραγμάτευτο σεβασμό προς το περιβάλλον.

 Πιστεύοντας βαθειά στη δύναμη της υγιούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στις συνέργειες και συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να συμβάλλουμε στην επίρρωση και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

 

Εγκαταστάσεις

Φιλοσοφία