Ταυτότητα

 

ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ


Η AGRISCIENCE LABORATORIES έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δημιουργήθηκε από έναν αριθμό στελεχών και επιχειρηματιών του κλάδου, με σκοπό τη διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς και παράλληλα τη δημιουργία και βελτίωση νέου γενετικού υλικού, στοχεύοντας καταυτόν τον τρόπο στην μεγιστοποίηση των γεωργικών αποδόσεων προς όφελος του Έλληνα αγρότη.

Κύριες δραστηριότητες είναι:
> Δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας
> Διατήρηση ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας
> Βελτίωση ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας
> Σποροπαραγωγή φυτών μεγάλης καλλιέργειας
> Τράπεζα γενετικού υλικού
> Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου σπόρων
> Εργαστήρια φυσικοχημικών αναλύσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
> Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου υλικών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Επικεφαλής του κέντρου είναι ο
Dr. Δημήτριος Μπάτζιος, με πολύχρονη εμπειρία στη Γενετική βελτίωση φυτών. Το άριστα καταρτισμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο επιστημονικό προσωπικό σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και αφοσίωση σε αυτό που υπηρετεί, εξασφαλίζει ένα άριστο και πιστοποιημένο τελικό αποτέλεσμα.

Κύριοι στόχοι του κέντρου είναι η δημιουργία, βελτίωση και διατήρηση νέων ποικιλιών, η διατήρηση υπαρχόντων και παραδοσιακών με σκοπό την διάσωση της εθνικής αγροτικής κληρονομιάς, η εκπόνηση και διεξαγωγή γεωργικών ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς φορείς (ινστιτούτα γεωργικής έρευνας, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα) τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η ανάληψη γεωργικών επιστημονικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων.

 

 

Εγκαταστάσεις

Φιλοσοφία