Σποροπαραγωγή

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οι σπόροι των φυτικών ειδών κατατίθενται σε έναν ασφαλή, ψυχρό αποθηκευτικό χώρο με την πρόθεση το κέντρο να τους χρησιμοποιήσει μελλοντικά για σκοπούς όπως: επαναφορά επιθυμητών χαρακτηριστικών που τείνουν να εξαφανιστούν, αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, δημιουργία νέων ποικιλιών μέσω διασταυρώσεων και επιλογών, κ.α.

Το αποθηκευμένο γενετικό υλικό θα προφυλάσσεται και από κάθε γενετική διάβρωση (αλλοίωση και εκφυλισμό από ανεπιθύμητες διασταυρώσεις). Η τράπεζα περιλαμβάνει όλο το γενετικό υλικό της εταιρείας, εμπορικό και μη, καθώς και εμπορικές ποικιλίες που καλλιεργούνται σήμερα στην Ελλάδα, ή άλλες παραδοσιακές ποικιλίες. Μελλοντικά, και ανάλογα με τις δυνατότητες, η συλλογή μπορεί να εμπλουτίζεται τόσο με περισσότερα είδη όσο και με ποικιλίες του Ευρωπαϊκού ή/και παγκόσμιου καταλόγου (OECD).

 

Εργαστήρια

Έρευνα, δημιουργία, βελτίωση, διατήρηση

Τράπεζα γενετικού υλικού